Följande krav ställdes upp våren 2020


Vissa grunkrav sattes upp våren 2020. Båten skall vara rolig och lättseglad. Dessutom enkel att hantera i och ur vattnet.

För att båten skall upplevas som rolig krävs hög medelfart. Stunderna med dålig prestanda måste minimeras. Stora och effektiva undervattenvingar, T-vingar (T-foil), gör detta möjligt. Ett smalt deplacementskrov för de farter då båten inte flyger håller medelfarten hög.

Lättseglad blir den om den inte kapsejsar och inte behöver så många justeringar av seglaren. 

Det uppnår vi med automatisk och individuell höjdreglering av T-vingarna låter seglaren slippa det svåra arbetet med att reglera höjd, roll och pitch. En placering av de tre T-vingarna långt ifrån varandra gör att de ger en naturlig stabilitet. Det blir en tripod (eller som en trehjuling) där de tre punkterna bildar en yta. Båtar med två punkter bildar en linje som båten balanseras kring. Bärplanstekniken är väldigt lik vanliga flygplan. En fördel flygplanen har är att tyngdpunkten ligger i nivå med eller ibland under vingarna vilket ger en grundstabilitet. Båtar har inte den möjligheten och måste därmed handskas med en besvärlig balansakt. Det är detta vi löser med bärplanen i en triangel.

Dessutom bygger ursprungsidén på att masten skall böja sig "åt fel håll" som på DN-jakterna. Den riggen är förlåtande och effektiv på enpersonsbåtar.

Man skall inte behöva bada för att kliva i och ur båten. För att lösa det behöver man kunna stå på kanten någonstans och kliva iland på sandstrand eller brygga. Stövlar är är ett acceptabelt maxkrav på klädseln för de som inte vill bli blöta.


Besättning


Grundidé: 1 person


Status nov 2020: Båten designas för en person, men det kommer att finnas plats för många ombord.


Status maj 2021: Mittskrovet bär precis två personer, det är mycket bättre med en. Nästa skrov måste få annan utformning med brett akterparti och rundare förskepp.


T-vingar


Grundidé: 3-4 st T-vingar som reglerar höjden mekaniskt och automatiskt.

Status dec 2020:
   En T-foilvinge och en T-foilmast är laminerade. De skall snyggas till och sättas ihop. I januari skall den här första testas i vatten på något enkelt sätt. Jag vill få en ökad känsla av hur den agerar i vatten.
   Möjligheten att reglera höjden på alla T-foil har vi börjat fundera på. Det skulle kunna ge oss möjlighet att ta båten genom högre vågor. Både tillfälliga svall från en stor båt och vindvågor på en större fjärd. På kryss är det ingen idé att försöka hinna reglera höjden för vågorna. I 10-15 knop kommer de med alldeles för hög frekvens. På havet kanske man skulle klara svallvågorna med ett manuellt styrt system.
   Systemet för att fälla upp styrfoilen är designat. Man drar i ett snöre för att fälla upp och en annan för att fälla ner. Det här var lite extra skönt att lösa då problemet legat och stört i flera månader.

Status nov 2020:
   Tre st byggs av Richard. Dessa har en mjuk översida så att en klaff bildas. Denna styrs av en flottör. Tre st är det minsta antalet då man vill ha ett flygande system med egen stabilitet. Vi väljer att ha en vinge fram och två bak.


Status februari 2021:
   Flottörerna, vand på engelska, riktas framåt på främre styrfoilen och bakåt på de aktre foilen. 

Status mars 2021: 
   Främre T-foilen är principiellt klar med flottören ansluten till klaffen. Det funkar precis som tänkt. Det kommer att behövas fler funktioner och finjusteringar, men det skulle nog gå att segla med den i nuvarande skick. 

Status maj 2021: 
   Styrning fram är opraktiskt pga de höga lasterna och svårigheter att transportera styrkommandot bak till seglaren. Vridlasterna är väldigt stora och ett fast fäste fram gör detta starkare. Styrning bak på båda T-foilen ger möjlighet att justera inbördes vinklar och om det är fördelaktigt lägga till ett glapp så att de inte kan motverka varandra. Nu tror vi att man på kryss alltid väljer att segla med främre foilen nere. Gärna hela tiden under kappsegling så att denna slipper hanteras annat än in och ut ur hamnen. De bakre är lätta att lyfta ur och ersätts vid deplacementsegling av ett litet roder längst bak på akterstäven på mittskrovet.


Låg totalvikt


Grundidé: Lättare än Laser
Status dec 2020: Vi väljer lättare rör i plattformen.
Status nov 2020: Det kommer inte att hålla. Båten blir mkt större än vad som avsågs när grundidén skapades. Vikten ser nu ut att hamna på 110-140kg.

Status maj 2021: Vikten landade visst över 150kg ;) Det får vi leva med då ekonomi och tillverkning spelar in i de val vi gjort. Prestandan går såklart ner, men om foilande båtar inte klarar lite vikt är de kass ändå. Candela är ju på väg att göra en båt för 30 pers, så tekniken borde vara effektiv även med lite extra vikt. Detta är en möjlig svaghet som kommer att vara avgörande för hur vi kommer att se på T-foilstekniken. Grundidén var ju att hålla lägre vikt än lasern, men nu är båten bredare, längre och har mkt större segel. Därför kan man argumentera för att Flighter är lättare än Laser per meter bredd eller per kvadratmeter segelyta. Grundkravet är dock inte uppnått.

Smala skrov


Grundidé: Liten katamaran.
Status nov 2020: Det slumpade sig att en kompis hade en kompis som hade en kajak som väger 15 kg och är 6,5 m långt. Normala kajaker är 5,2m. vi slog till på det och bestämde att köra på ett mittskrov och två stödskrov. Nu är deplacementseglingen maximerad. Ett långt och smalt skrov är det enda, förutom undervattenvingar, som ligger i vattnet. Seglaren får ta stöd av stödskroven, men skall helst balansera på ett mittskrov.

Status maj 2021: Lite större trimaran. Allt har vuxit i storlek vilket skulle kunna ge goda egenskaper. 


Krav uppfyllt!

Mjukmast


Grundidé: DN-rigg
Status nov 2020: Dn-seglet är bara 5,5m2 och det är rätt bökigt att sy om seglet så att det blir större. Vi kör på F18-rigg istället. Mast från en Tornado och ett segel från en F18 är säkrade. Idén om att låta masten böja som en DN lever, men det ställer krav på masten och kanske på seglet. Detta måste testas på vattnet. Kolfibermast är ett krav för att få detta effektivt.


Status maj 2021: Tornadomasten vägde 46 kg så vi köpte en avbruten kolmast. Den vågar vi inte böja, så mjukmastkonceptet förblir otestat.


Stövlar


Grundidé: Det skall vara möjligt att gå ombord från sandstrand, klippa, båt eller brygga utan att bada. Max stövlar skall krävas utan att bli blöt.
Status nov 2020: Sidoskroven vi har bär en människa så att man kan gå i och ur båten via sidorna. Dessutom behövs en bra vagn. Vagnen skall ha en gångdel så att man kan kliva direkt från plattformen ner på vagnen och sedan promenera fram till stranden.
Status maj 2021: Flytprovet var positivt. Det känns riktigt stadigt att gå omkring på den breda plattformen. Småkajakerna räcker lätt för två personer på samma sida. Dessa kan göras mindre om så önskas.


Krav uppfyllt!

Tyngsta del max 23kg


Grundidé: En person skall kunna flytta båten med bil och släp. Därför skall tyngsta delen väga max 23 kg, som mitt isjaktskrov. Vissa personer bär inte det ensam.
Status dec 2020: Vi har bestämt oss för tunnare gods i rören plattformen byggs av. Det spar ca 10kg. Tack Petri! Med de delar som måste sitta på varje halva av plattformen blir det nog ändå över 23kg per del.
Status nov 2020: Plattformen blir tyngst. Trots att den är delbar i två halvor kan det bli svårt att hålla 23kg.
Status februari 2021: Plattformen blir ganska lätt. Nu tror vi att vi kan klara 23 kg per halva.
Status maj 2021: Man bär alla delar med enkelhet. Att lasta allt på ett släp är möjligt med någon ställning att lägga skroven på. Detta känns riktigt bra. 


Krav uppfyllt!