Flygande segelbåt

Optimerad för hög medelfart inomskärs

Philip Littson och Richard Larsson är båda intresserade av segling och båtliv. Vi har i många år byggt delar till båtar i vår metallverkstad. Nu har vi tagit detta ett steg längre och är i full gång att bygga en foilande segelbåt. 

Varför gör vi det då? Jo, det finns en uppsjö med jolleliknande farkoster som flyger. Alla dessa kräver lite för mycket av seglaren. Flighter är enkel att använda och skall gå att segla utan risk för bad. Flighter kommer att upplevas som lite mer än en jolle.

Vi bygger utan någon ritning. Egna skisser och modeller är de viktigaste designverktygen. Processen leder oss vartefter till hur nästa detalj kan designas. Självklart upptäcker vi ibland hur vi borde gjort. Ibland görs förändringar, men oftast går vi vidare. Den här båten är att betrakta som en prototyp, så det viktigaste är att få svar på frågan om det går att bygga en båt med de egenskaper vi önskar.

Vi har några personer som påverkat projektet i positiv riktning. Svante Hellström, Oscar Wetterling, Gunnar Törnkvist, Ichi Gadelius, och Jocke Bågedal. Tack för det ni bidragit med!

Ambitionen är att delta på Lidingö Runt 8 maj. Tar vi oss runt banan med någorlunda värdig segling får man nog betrakta det som en framgång.


Du når oss via Larssons Plåt