Flygande segelbåt

Optimerad för hög medelfart inomskärs

Philip Littson och Richard Larsson är båda intresserade av segling och båtliv. Vi har i många år byggt delar till båtar i vår metallverkstad. Nu har vi tagit detta ett steg längre och är i full gång att bygga en foilande segelbåt. 

Varför gör vi det då? Jo, det finns en uppsjö med jolleliknande farkoster som flyger. Alla dessa kräver lite för mycket av seglaren. Flighter är enkel att använda och skall gå att segla utan risk för bad. Flighter kommer att upplevas som lite mer än en jolle.

Vi bygger utan någon ritning. Egna skisser och modeller är de viktigaste designverktygen. Processen leder oss vartefter till hur nästa detalj kan designas. Självklart upptäcker vi ibland hur vi borde gjort. Ibland görs förändringar, men oftast går vi vidare. Den här båten är att betrakta som en prototyp, så det viktigaste är att få svar på frågan om det går att bygga en båt med de egenskaper vi önskar.

Vi har några personer som påverkat projektet i positiv riktning. Svante Hellström, Oscar Wetterling, Gunnar Törnkvist, Ichi Gadelius, Petri Gabrielsson, Hasse Bauer och Niklas Lundberg. Tack för det ni bidragit med!

Ambitionen var hela vintern att delta på Lidingö Runt 8 maj. Det fick vi hoppa över då första dragprovet slet sönder styrfoilens fästbeslag. Vi missbedömde krafterna på rodret och satte för hög tilltro till styrkan hos kolfiber. Materialet är inte särskilt starkt per mm. Det är lätt per mm och starkt per gram. 

Efter en del designdiskussioner har vi kommit fram till att den enda saken som felade skall göras så stark som möjligt. Därmed väljer vi att göra om allt som håller främre T-foilen. Den får ett annat upplyftningssystem, den lyfts framåt/uppåt som ett bogvisir. Dessutom blir den fast, styrningen hamnar på de två bakre T-foilen. 

Det finns ingen tidplan, men i höst borde vi kunna göra ett nytt dragprov. Om det slår väl ut bygger vi raskt klart riggen och seglar.

Du når oss via Larssons Plåt

Vi gör löpande uppdateringar på vår facebooksida. Gå in och följ oss där.