Flygande segelbåt

Optimerad för hög medelfart inomskärs

Philip Littson och Richard Larsson är båda intresserade av segling och båtliv. Vi har i många år byggt delar till båtar i vår metallverkstad. Nu har vi tagit detta ett steg längre och är i full gång att bygga en flygande segelbåt. Den flyger på vingar under vattenytan som via lodräta fenor lyfter skrovet över vattenytan.

Varför gör vi det då? Jo, det finns en uppsjö med jolleliknande farkoster som flyger. Alla dessa kräver lite för mycket av seglaren. Flighter är enkel att använda och skall gå att segla utan risk för bad. Flighter kommer att upplevas som lite mer än en jolle.

Hösten 2020 började vi med några möten en kväll i veckan då vi tog fram en grov design som vi förfinar löpande. Vi bygger helt utan ritning eller idéer utifrån. Egna skisser och modeller är de viktigaste designverktygen. Processens olika steg leder oss vartefter till hur nästa detalj kan designas. Självklart upptäcker vi ibland hur vi borde gjort istället för hur vi gjort. Ofta görs förändringar. Den här båten är att betrakta som en prototyp. Det viktigaste är att få svar på frågan om det går att bygga en båt med de egenskaper vi önskar. Om det går kommer vi att ha en väldigt fin båt.

Det finns ingen tidplan, men innan jul skulle det vara roligt att få segla flygande.

Du når oss via Larssons Plåt

Vi har några personer som påverkat projektet i positiv riktning. Svante Hellström, Oscar Wetterling, Gunnar Törnkvist, Ichi Gadelius, Petri Gabrielsson, Hasse Bauer och Niklas Lundberg. Tack för det ni bidragit med!

Vi gör löpande uppdateringar på vår facebooksida. Gå in och följ oss där.